售价13.99万元起,2022款本田享域混动版上市

售价13.99万元起,2022款本田享域混动版上市

近日,2022款本田享域混动版正式上市 ,共推出净适版、净畅版 、净享版、净耀版4款车型,搭载1.5L天然吸气构成的油电混动体系,售价区间为13.99-16.99万元 。

外不雅方面新款享域前脸接纳全新的造型设计 ,前脸看起来很是厚重,有些肌肉车的影子。前端策动机舱盖由平整设计向下俯冲,进气格栅顶端还举行了延长 ,使进气格栅尺寸有所缩小。双侧年夜灯组造型没有太年夜变化,内部接纳条纹样式,转向旌旗灯号灯位于上方边沿处 。底部保险杠造型有所调解 ,双侧勾画出尺寸很是年夜的进气口 ,进一步晋升了运动感。

侧面腰线与本田凌派有些相似,全新的五幅条轮毂设计增长了辨识度。车身尺寸为4772x1804x1509妹妹,轴距为2730妹妹 ,很是有竞争力的轴距可以或许带来越发恬静实用的乘用空间 。

尾部造型更新了保险杠设计,条理感更为凸起。车身共提供拉力红、晶耀白 、暗金蓝、炫动蓝四种涂装置色以供选择。

内饰接纳双拼配色设计,并将传统实体按键替代为触摸式设计 ,其他部门细节调解晋升了质感 。

动力方面搭载1.5L天然吸气四缸策动机,与电念头协同事情构成油电混动体系 。此中电念头可孕育发生96kW(130匹马力)的最年夜功率以及267Nm的峰值扭矩 ;策动机可孕育发生80kW(109匹马力)的最年夜功率以及134Nm的峰值扭矩。

NBA下注app-NBA比赛下注-NBA赛事下注


【读音】:

jìn rì ,2022kuǎn běn tián xiǎng yù hún dòng bǎn zhèng shì shàng shì ,gòng tuī chū jìng shì bǎn 、jìng chàng bǎn 、jìng xiǎng bǎn 、jìng yào bǎn 4kuǎn chē xíng ,dā zǎi 1.5Ltiān rán xī qì gòu chéng de yóu diàn hún dòng tǐ xì ,shòu jià qū jiān wéi 13.99-16.99wàn yuán 。

wài bú yǎ fāng miàn xīn kuǎn xiǎng yù qián liǎn jiē nà quán xīn de zào xíng shè jì ,qián liǎn kàn qǐ lái hěn shì hòu zhòng ,yǒu xiē jī ròu chē de yǐng zǐ 。qián duān cè dòng jī cāng gài yóu píng zhěng shè jì xiàng xià fǔ chōng ,jìn qì gé shān dǐng duān hái jǔ háng le yán zhǎng ,shǐ jìn qì gé shān chǐ cùn yǒu suǒ suō xiǎo 。shuāng cè nián yè dēng zǔ zào xíng méi yǒu tài nián yè biàn huà ,nèi bù jiē nà tiáo wén yàng shì ,zhuǎn xiàng jīng qí dēng hào dēng wèi yú shàng fāng biān yán chù 。dǐ bù bǎo xiǎn gàng zào xíng yǒu suǒ diào jiě ,shuāng cè gōu huà chū chǐ cùn hěn shì nián yè de jìn qì kǒu ,jìn yī bù jìn shēng le yùn dòng gǎn 。

cè miàn yāo xiàn yǔ běn tián líng pài yǒu xiē xiàng sì ,quán xīn de wǔ fú tiáo lún gū shè jì zēng zhǎng le biàn shí dù 。chē shēn chǐ cùn wéi 4772x1804x1509mèi mèi ,zhóu jù wéi 2730mèi mèi ,hěn shì yǒu jìng zhēng lì de zhóu jù kě yǐ huò xǔ dài lái yuè fā tián jìng shí yòng de chéng yòng kōng jiān 。

wěi bù zào xíng gèng xīn le bǎo xiǎn gàng shè jì ,tiáo lǐ gǎn gèng wéi tū qǐ 。chē shēn gòng tí gòng lā lì hóng 、jīng yào bái 、àn jīn lán 、xuàn dòng lán sì zhǒng tú zhuāng zhì sè yǐ gòng xuǎn zé 。

nèi shì jiē nà shuāng pīn pèi sè shè jì ,bìng jiāng chuán tǒng shí tǐ àn jiàn tì dài wéi chù mō shì shè jì ,qí tā bù mén xì jiē diào jiě jìn shēng le zhì gǎn 。

dòng lì fāng miàn dā zǎi 1.5Ltiān rán xī qì sì gāng cè dòng jī ,yǔ diàn niàn tóu xié tóng shì qíng gòu chéng yóu diàn hún dòng tǐ xì 。cǐ zhōng diàn niàn tóu kě yùn yù fā shēng 96kW(130pǐ mǎ lì )de zuì nián yè gōng lǜ yǐ jí 267Nmde fēng zhí niǔ jǔ ;cè dòng jī kě yùn yù fā shēng 80kW(109pǐ mǎ lì )de zuì nián yè gōng lǜ yǐ jí 134Nmde fēng zhí niǔ jǔ 。